HVAD ER GLA:D®?

GLA:D® er et tilbud for patienter med artrose (slidgigt) i knæ/hofte eller langvarig lænderygbesvær.

Se også video Hvad er GLA:D Ryg?

 

Indholdet i GLA:D® er baseret på den seneste videnskabelige evidens samt på information fra forskere, kliniske eksperter og patienter. GLA:D® omsætter anbefalinger fra nationale og internationale kliniske retningslinjer til et struktureret behandlingsforløb. Det består af patientuddannelse og træning samt dataregistrering i et nationalt GLA:D®-register af patientforløbet.

Det bærende princip i GLA:D® er hjælp-til-selvhjælp. Målet er, at du efter et GLA:D® forløb har færre smerter og bedre funktion, og at du bedre forstår dine smerter og hvad du selv kan gøre for at have en bedre hverdag.

GLA:D® er udviklet på Syddansk Universitet til henholdsvis knæ-, hofte- og rygpatienter. GLA:D® for Knæ og Hofte er grundlagt i 2013 af Ewa Roos og Søren Schou. GLA:D® Ryg er grundlagt af Alice Kongsted, Per Kjær, Jan Hartvigsen og Inge Ris i 2017. Desuden findes GLA:D® i mange andre lande og begge projekter er en del af det internationale netværk GLA:D® International.

Hvorfor GLA:D®?

Sundhedsstyrelsen har udfærdiget anbefalinger for behandling af personer med artrose (slidgigt) i knæ/hofte og for personer med rygsmerter. Disse anbefalinger skal overføres til praksis, så klinikere kan udføre den bedst mulige behandling til deres patienter. Syddansk Universitet har udviklet.GLA:D® med udgangspunkt i både danske og andre internationale anbefalinger.

Hvem er GLA:D® for?

GLA:D® er et tilbud til dig med symptomer på artrose (slidgigt) i knæ og hofte eller med langvarige/tilbagevendende smerter i ryggen. GLA:D®-certificerede klinikere vurderer i samråd med dig, om dette tilbud er relevant. GLA:D® patientuddannelse og træning kan tilpasses niveauet af den enkelte deltager, og derved tages der højde for den enkeltes funktionsniveau, smerter, alder, mm.

KURSER til KLINIKERE