Hvad kan du forvente af GLA:D®?

Indholdet af GLA:D®-forløbet er udviklet i samarbejde med forskere, patienter og behandlere, og det er baseret på den bedste eksisterende forskningsviden foruden anbefalinger fra nationale og internationale retningslinjer. Formålet med GLA:D® er, at patienter får tilstrækkelig viden om deres problem og redskaber til at afhjælpe smerter og bedre funktionen.

Forløbet starter med en indledende individuel konsultation, hvor patienterne bliver testet og deres udgangspunkt for træning og deres målsætning for forløbet fastsættes.

Derefter afholdes to sessioner med patientuddannelse på hold, som er teoriundervisning. Det efterfølgende træningsforløb foregår to gange om ugen i seks til otte uger. Øvelserne kan udføres med forskellig sværhedsgrad, og de kan tilpasses den enkelte deltagers individuelle behov. Formålet med træningen er at opnå en bedre funktion, færre smerter og en højere grad af tillid til at kunne bevæge sig naturligt og frit.

Afslutningen består af en evaluering af forløbet med funktionstest og vurdering af hvorvidt målet er opnået.

GLA:D® er desuden et forskningsinitiativ, som sigter mod at øge vores viden og forbedre behandlingsmulighederne for patienter med knæ-hoftesmerter og rygsmerter. Patienterne får derfor tilsendt spørgeskemaer (dataregistrering) ved start, og 2-3 gange yderligere i løbet af året derefter. Herved kan resultaterne følges på både kort og langt sigt.