GLA:D® internationalt

GLA:D® er ikke kun blevet en succes i Danmark, men har mødt international interesse fra adskillige lande.

Implementeringen i hvert land er meget ressourcekrævende. På nuværende tidspunkt har vi nået at introducere GLA:D® for Knæ og hofte i Kina, Canada, Schweiz og Australien og GLA:D® ryg i Canada og Australien.